miércoles, 26 de agosto de 2015

Ambiente de aprendizaxe seguro

Estratexias para crear un clima de aula que propicie a seguridade dos alumnos, alumnas e bienestar durante a aprendizaxe.

1- Incluir estratexias que permitan aos alumnos expresar as súas ideas, opinións na aula.
2- Publicar os traballos feitos polos estudiantes.
3- Ter normas claras e expostas en el aula.
4- Admitir cando un como mestre descoñece esa información, non sabe.
5- Ler cos alumnos, alumnas.
6- Manter a calma en  todo momento.
7- Practicar a Bondade.
8- Crear tempos e espazos para que falen cando xorde o conflito, facendo de mediador.
9- Supervisar para observar o traballo e posibles dificultades de relación, tensiones.10- Expresar sentimientos.
11- Sonreir a miúdo.
12- Manter as consecuencias.
13- Revisar os traballos escritos, escribir con eles, elas.
14- Incorporar arte e Música con frecuencia.
15- Incorporar a paciencia como estratexia.
16- Ofrecer opcións.
17- Dar a oportunidade que resolva o problema pola súa conta.
18- O optimismo é contaxioso. Teña vostede momentos de relax, cando estea moi estresado. 


Artigo de Rebecca Albes.
via  www.edutopia.org

martes, 25 de agosto de 2015

5 Principios básicos da aprendizaje que deben coñecer os docentes

Infografía con principios básicos da aprendizaxe como :

1- O que aprendemos chega ao noso cerebro a través dos sentidos.
2- Se os alumnos, alumnas non aplican o aprendido esquecerano.
3- Presentar aos alumnos, alumnas a información en partes para que a poidan procesar.
4- A conexión dos contidos coa vida real aumenta a motivación e a comprensión das novas aprendizaxes.
5- É moi importante presentar a información de maneira lóxica e clara ao principio de cada unidade didáctica.

via: www.theflippedclassroom.es

sábado, 22 de agosto de 2015

Cultivando a Creatividade

Nuestras Capacidades creativas axudannos a adaptarse nestes tempos tan cambiantes e complexos.
Os investigadores cren que a creatividade contribúe ao benestar e a felicidade. Tamén que hai unha conexión significativa entre creatividade, sentido e motivación intrínseca.
Moitas persoas pensa que a creatividade está relacionada cos dotados e talentosos. Os investigadores cren que a creatividade non involucra só a unha rexión do cerebro ou a un só lado do cerebro.
Pero a creatividade non se limita aos que teñen altas capacidades. Todo o mundo ten a capacidade creativa que evoca a orixinalidade.
Para fomentar a creatividade nas aulas os mestres teñen que saber de que maneira se orixina a creatividade. O máis importante é coñecer os procesos de pensamento e actitudes mentais asociados a creatividade.Estas 6 maneiras de impulsar a creatividade céntranse nos procesos e actitudes son:
1. Experimentar co pensamento da posibilidade. Que pasa se ?
2. Proporcionar oportunidades para explorar os intereses individuais.
3. Desenvolver cinco actitudes asociadas á creatividade :
    - Autodisciplina
    - Aberto a experiencia
    - Toma riscos
    - Tolerancia á ambigüedade
    - Confianza no grupo
4. Involucrar aos alumnos na aprendizaxe colaborativa.
5. Practicar o pensamento diverxente.
6. Axudar aos alumnos a facer conexións. Pensamento metafórico.
A maioría dos investigadores están dacordo que se defina a creatividade por máis que a suma das súas  partes que inclúen pero non a limitan : Autonomía, Orixinalidade, Auto-expresión, Asunción de riscos, Orixinalidade, Intelixencia, Colaboración e Imaxinación.


http://www.edutopia.org

miércoles, 19 de agosto de 2015

Frases que non deberían escoitar os nenos, nenas, adolescentes dos seus educadores

As palabras impactan, condicionan e xeneran sentimentos como a ira. Moitas destas expresións non se sinten, son froito dun arranque emocional do momento. Trátase de tomar conciencia destas expresións.
Existen formas de comunicación alternativas que fomentan o diálogo, sinceridade e complicidade entre nenos, adolescentes e adultos.

Evitar frases como:
1. Un día destes collo a porta e quedades

Os nenos, nenas creenllo todo. Isto pode xerarlle medos, sentimentos de culpa, baixa autoestima.

2. Non podo convosco. 
Tiradesme do xenio. Non lle digas que perdiches forza e que eles gañaron porque é o que lles transmites cando falas así. Pon límites e senón as cumpren, as consecuencias a esa conduta.
                                              
 3. Se me quixeses...    
Pídelle aos teus fillos, fillas o queres que fagan, pero non empregues o amor para facer chantaxe.4. Non podo confiar en ti.  
Se che mentiu, te fallou en algo, dílle en que e cómo te sentiches. Pero non xeneralices coma se nunca fora a ser capaz de dicirche a verdade.

5. Todo o fas mal
Non sabes facer nada do que che pido, está idea limita a creatividade, o esforzo e a confianza.

6. Deberías comportarte como ... 
Cada un é como é. Se queres que teu alumno, fillo, se comporte dunha maneira determinada dillo.

7. Ti  es parvo
O teu fillo pode cometer erros, non esforzarse, non cumprir as túas expectativas, pero se pensa que é tonto acostumarase a dar por vencido ante as dificultades.

Artigo de Patricia Ramírez  

martes, 18 de agosto de 2015

Escola Creativa

Infografia que expón 5 rasgos nos que se fundamenta unha escola que xenera ideas non só as repite.
Nesta entrada Enrique Sánchez explica cada  un deles.
r

Fai click na imaxe e accede a entrada competa.
Via: ined21


sábado, 15 de agosto de 2015

Alternativas como pais, nais fronte as conflictos cos fillos, fillas adolescentes

A convivencia non sempre é fácil en familia, xurden conflitos no día a día que poden ser por motivos moi variados.
Nesta entrada fan unha reflexión sobre doce motivos que implican directamente aos pais e nais ofrecendo alternativas para que o ambiente familiar sexa máis positivo e constructivo para todos e todas.


Fai click na imaxe para acceder artigo.

 1. Se os pais, nais están máis tempo fora da casa por traballo, valorar que disposición temos para eles, cando estamos na casa.
 2. Os pais deben conterse e non discutir diante dos fillos, para favorecer a maduración  persoal deles.
 3. Se na familia hai moito individualismo, cada quen vai ao seu, temos que favorecer conversas cercanas e sinceiras con eles e elas.
 4. Se a comunicación é mala ou moi baixa, unha alternativa e que falen menos os pais e escoiten máis.
 5. Os pais, nais teñen que ser coherentes co que se di, para sever de modelo.
 6. Ter iniciativa, inquietudes e bó humor son importantes  para unha boa autoestima familiar.
 7. Non crer que sempre se ten a razón por sei pai, nai. Mellor facer críticas constructivas, evitar as comparacións entre irmáns, tamén saber pedir perdón.
 8. Aceptar como son os fillos, fillas. Ensiñarlles a aceptar as frustracións. Reafirmemos a o outro no que vale e sentirase como unha persoa valiosa.
 9. Ter paciencia con eles, elas no momento da adolescencia. 
 10. Estimular a súa autonomía persoal, ofrecéndolle oportunidades.
 11. Ter un proxecto persoal para crecer e axudar a eles a discenir e potenciar os deles. 
 12. A alternancia de pai e nai na educación dos fillos, fillas é moi enriquecedora, complementaria e positiva para todos, todas.

Elaborada por Patricia Palacios. Asesor Aquilino Polaino.
Via: hacerfamilia.com


Guía Conflitos nas Rutinas Familiares

Guía que ten por obxectivo dotar as familias de solucións positivas para abordar os conflitos cotidianos que xorden no día a día.
Momentos no día a día como: 
- Cepillarse o pelo
- Comidas 
- Limpar 
- Lavarse as mans 
- Lavalos dentes
- Ir ao baño
- Espirse, vestirse
- Bañarse 
- Deitarse a durmir 
- Tomar a medicina 
- Viaxar no coche 
- Xogar na casa
- Xogar fora da casa
- lr de compras 
- Ir ao médico,
- Mamá, papá, non poden xogar neste momento 
- Momentos de transición ou cambio.

u

Via: Faros salud