Páginas

Datos personais

Moaña, Pontevedra, Spain
Orientadora en varios centros de Educación Infantil e Primaria.

martes, 4 de noviembre de 2014

Caderno de Habilidades Alternativas a Agresión
Ë importante decatarse ca nosa valía persoal e os nosos dereitos poden defenderse con comportamentos non agresivos. En moitos casos, o comportamento agresivo pode levar a unha espiral de violencia na que todos os implicados sean mal-parados.
Neste libro vanse a entrenar habilidades para chegar a  acordos, establecer compromisos de resolución de conflitos, cooperar,  etc.

deíxovos o indice


Acerca de las habilidades alternativas a la agresión  páxina 3
1 - No entrar en peleas  páxina 4
2 - Emplear el autocontrol páxina  8
3 - Responder a las bromas páxina 12
4 - Convencer a los demás páxina 16
5 - Negociar  páxina 21
6 - Compartir algo páxina 26
7 - Ayudar a los demás páxina 31


Este documento forma parte de un proyecto dirigido por Alberto Acosta Mesas (acosta@ugr.es) y Jesús López Megías (jlmegias@ugr.es), del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada.


Cómo Adaptar un Exame a Alumnos con Necesidades Educativas Especiais


Dende a Educación Inclusiva, Santiago Moll, nos explica as características  dun examen para os alumnos con necesidades educativas especiais, entre as que indican están :
 Menor cantidade de exercicios, Adaptar enunciados, Exemplos para que o alumno poida facelo seguindo ese modelo.

miércoles, 29 de octubre de 2014

12 Pautas para elaborar un Exame de Reforzo


Fai click na imaxe para acceder ao artigo


Con un neno, nena que ten reforzo, apoio educativo, debemos de contemplar que variables e formas de presentar o exame temos de ter en conta para que a avaliación sexa efectiva, e consiga o seu obxectivo.
Estos son as pautas que sinala Santiago Moll dende o seu blog,  a ter en conta cando a titora ou titor do grupo, prepara un exame para un alumno, alumna de reforzo.


 1. Adaptación 
 2. contidos
 3. Responsabilidade
 4. Coordinación
 5. Corrección
 6. Puntuación
 7. Extensión
 8. Enunciado
 9. Preguntas Discriminativas
 10. Preguntas Abiertas 
 11. Exemplos
 12. Pizarra Dixital
martes, 28 de octubre de 2014

Guía para unha educación en Igualdade

Guía Práctica para chicas y chicos, con unha lectura para reflexioar, curiosidades para comentar e a continuación proposta de actividades.
os capítulos de traballo os enfoca dende a idea de Compartir pasado, Compartir futro, Compartir Casa, Compartir linguaxe, Comartir coidado do medio ambiente, Compartir para participar, Compartir a igualdade dende o respecto a diversidade, Compartir os afectos na igualdade


Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid/Ayuntamiento de Madrid. Área de Familia y Servicios Sociales. 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón


Prevención de Condutas desafiantes na Educación Infantil.Contribuir a prevención de condutas desafiantes mediante o desenvolvemento emocional de nenos e nenas é o obxectivo deste libro.
O tratamento das condutas desafiantes a través de programas de modificación de conduta, vese como insuficiente, como respuesta a  necesidade dos nenos e nenas de mellorar a capacidade para regularse a se mesmos. 

MÓDULO INTRODUCTORIO
El desarrollo socioemocional y la prevención 
de conductas desafi antes ......
MÓDULO 1
La relación maestra-niños .....
MÓDULO 2
El apoyo a la relación entre iguales ....
MÓDULO 3
La relación con las familias
MÓDULO 4 
El diseño del entorno físico
MÓDULO 5
La organización del tiempo 
MÓDULO 6
Facilitar el desarrollo de la autorregulación. 
MÓDULO 7
Enseñar a comprender, expresar y regular emociones .....
MÓDULO 8
La enseñanza explícita de habilidades sociales .......

AUTORES
Laura Escribano Burgos
Asunción González del Yerro Valdés
Mónica Ortiz García
Cecilia Simón Rueda
Mariona Tarragona Roig
Estela Uribe Franco
COLABORADORES
Bertha Álvarez Morales
Abril Cortés Salazar
Patricia Mercado Sánchez
Marta Sandoval Mena
Fundación Educación y DesarrolloFonte Orienta2

As Rúbricas son instrumetnos de avaliación que se organizan en táboas nas que se especifican os rangos de desempeño en relación a un estándar de aprendizaxe determinado.
Nesta entrada da revista educacion y cultura Az , sinala os aspectos que debe cumprir unha rúbrica e  dos elementos que consta.


lunes, 27 de octubre de 2014

Protocolo Xeral de Prevención, Detección e Tratamento do Acoso Escoalar e Ciberacoso

I . INTRODUCCION

II. IDENTIFICACIÓN DO ACOSO ESCOLAR 
a) Criterios de identificación do acoso escolar 
b) Tipos de acoso escolar 
c) Consecuencias do acoso escolar 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación
Segunda fase. Recollida de información. Rexistro (anexo VII) 
Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas 
Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. 

IV. ESTRATEXIAS DE PREVENCIÓN 
a) Estratexias organizativas e de prevención no centro 
b) Estratexias de prevención na aula.

V. O CIBERACOSO 
a) Definición de ciberacoso 
b) Criterios de identificación do ciberacoso 
c) Tipos de ciberacoso 
d) Protocolo de actuación 
e) Estratexias preventivas 

VI. A RESPONSABILIDADE DO CENTRO. ASPECTOS XURÍDICOS.