Páginas

jueves, 26 de marzo de 2015

A AXUDA DAS TECNOLOXIAS Á DISLEXIA

A dislexia é unha  dificultade para o proceso lecto-escritor de orixe neurobiolóxico, esto xenera dificultades nas aprendizaxes das distintas áreas escolares.


Estos alumnos e alumnas síntense con estress, ansiedade moitas veces ao longo da xornada escolar, polas dificultades na linguaxe escrita e o lento aprendizaxe da lectura. Non rematan as tarefas pola lentitude para acceder a información. 
Por iso é importante establezcan un entorno cercano e de aceptación, facelos conscientes da súas dificultades e valorar os seus puntos fortes para favorecer a súa motivación e a súa autoestima.
É preciso a colaboración, intercambio de información familia e escola para xerar un ambiente de confianza no alumno ou alumna. 
Para favorecer o neno e nena con dislexia, temos o recurso da tecnoloxía, estos son uns exemplos: 

Para axudarlle a entenderer as súas dificultades: 

dislexia Compatibilidade Ios. Android. app " Las Letras y yo"  que explica que é a dislexia a través dun conto interactivo adaptado para explicar aos máis pequenos a dificultade para identificar lestras e ler. Axuda aos pais e mestres a falar con el, ela sobre a súa discapacidade. enlace para descargar en Android

Para traballar a lectura :


   App "Dyseggexia",  "piruletras" en castelán. 
Esta app traballa a lectura e as regras de ortografía. Aplicación para o teléfono móbil. 
Sus creadoras Luz Rello, Clara Bayam y Azuki Gorriz  explican que" ayuda a los niños a superar sus problemas de lectura en castellano a través de divertidos juegos." Mellora a ortografía dos pequenos con dislexia de 9 a 11 anos.
Páxina para descargar en Android ou IOS.


- Aplicación recoñecemento de palabras para desenvolver a fonética das palabras, sonidos das letras. mellora das habilidades lectoras.

palabras especiales Compatibilidade IOS, Android "palabra especiales" é unha app deseñada para recoñecer palabras escritas, a través de imaxe e sons. Reune un total de 96 palabras en 19 idiomas.  Google play : Palabras especiales


Alphabetics     Alphabetics é unha app baseada na metodoloxía multisensorial para axudar aos nenos e nenas a aprender os principais fonemas do alfabeto en inglés. Sairá maís adiante en castelán. Para Smartphones e Tablets. Pódese baixar de Google play: Alphabetics

Resultado de imaxes para adrapo Adrapo é un procesador de textos que permite a aprendizaxe visual, o usuario conta coa representación de palabras mediante símbolos e pictogramas. tamén conta coa prevención visual de caracteres /p//b//d//q/ é con posibilidades de insertar texto predefinido.
adrapo é gratuito orientado tamén para o autismo. está disponible en español, inglés e portugués, pode executarse dende un pen drive e sen instalación previa sempre que o sistema teña Java.
adrapo: procesador de textosigueme
Fundación Orange. compatibilidade IOS.  Android.
A universidade de Granada respalda esta aplicación deseñada para potenciar a atención, a selección de imaxes para coñecer o significado das palabras. Está pensado para nenos e nenas con autismo.
3 APPS para convertir en texto palabras en este enlace está entre otras  dragon dictator para el reconocimiento de voz, nos permite hablar y enviar nuestros mensajes por correos electrónicos.
9 aplicaciones para pasar de texto a voz en este enlace tienes vozMe e Spoken text.

 enlaces interesantes

artigo do ABC: ¿Cómo pueden las Tecnologías ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje?BlogContic : convertir texto en voz

apps para niños con dislexiaalsalirdelcole

Entrevista Luz Rello " esto no es una falta de ortografía"

lunes, 16 de marzo de 2015

GUIA PARA EL BUEN USO EDUCATIVO DE LAS TICS

Está guía dirixida a pais, nais, mestres, profesionais do ensino como referencia para evitar os risos que poden aparecer na saúde física, mental e emocional dos alumnos e alumnas na súa interacción coa rede e os dispositivos electrónicos. 


Os temas que aborda:
Principios sobre el bo uso das Tics
Alumnado
Familia
Profesorado
Riscos 
problema psicolóxicos e académicos
Problemas  sociais
Problemas de saúde física
Consellos xerais para evitar estes problemas
Ciberdelitos
Violación do dereito da imaxe
Ciberbullying
Grooming
Sexting
Phishing
Correos falsos
Virus, Malware


                                            fai click na imaxe 

Secretaría general de educación. Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura.GUÍA DE ACTUACIÓN NA ESCOLA DO ALUMNO E ALUMNA CON TDAH


Esta Guía ten como obxectivo ampliar o coñecemento do profesorado sobre o trastorno de Déficit de atención con ou sen hiperactividade.
Esta guía abrangue 3 capítulos : 
1º Alumnos e alumnas de Primaria 
2º Alumnos e alumnas de Secundaria 
3º Avaliación

Alumnos de Primaria
Déficit de atención
 1. síntomas
 2. pautas para mellorar a tención
 3. exercicios prácticos
Hiperactividade
 1. síntomas 
 2. pautas para controlar a hiperactividade
 3. exercicios prácticos
Impulsividade
 1. síntomas
 2. pautas para controlar a impulsividade
 3. exercicios prácticos

Alumnos secundaria
Déficit de atención e problemas na aprendizaxe
 1. síntomas
 2. pautas para combtir os problemas
 3. exercicios prácticos 
Hiperactividade e Impulsividade
 1. síntomas
 2. pautas para combatir 
 3. exercicios prácticos

Avaliación
 Medidas de avaliación precisas para alumnos con TDAHaccede á guía na imaxe

www.feaadah.org
Federación Española asociaciones para la ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad


DÉFICIT ESPECÍFICO DE ATENCIÓN


Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo.


.TDAH INATENCIÓN
                para máis información fai click na imaxe


Os alumnos e alumnas inatentos teñen algúns destes patróns de conduta :


 1.  Tempo cognitivo lento.
 2.  Memoria vaga e dispersa, dificultades na secuencia lineal do discurso, perden detalles importantes.
 3. Cambios das primeiras impresións,son neos e nenas que borran moi a miúdo a tarefa e volven a empezar.
 4. Problemas de Comprensión e Razoamento lóxico.
 5. Problemas para Nominar e Describir, ao ter un tempo cognitivo lento non reteñen ou non son  capaces de evocar.
 6. Pouco activos son alumnos lentos, mostran torpeza na súa autonomía.
 7. Autoobservacións orais, estes alumnos e alumnas repítense o que teñen que facer para fixar detalles específicos da tarefa.
 8. Perden o rumbo da tarefa que está a facer, non captan a información necesariada da explicación do profesor.
 9. Dificultades escolares : presentan máis problemas en comprensión oral e problemas de aprendizaxe, retraso na linguaxe e dificultades na área de matemáticas que aqueles que son hiperactivos.
 No Déficit de Atención específico non hai diferenzas entre o número de casos de nenas e nenos e dáse máis o fracaso escolar, mentres cos hiperactivos presentan máis problemas de conduta.

recollido fundacióncadah.org

jueves, 12 de marzo de 2015

GRUPOS PARA TRABALLO COOPERATIVONeste vídeo " Intelixencia Colectiva" explican como formar os grupos de alumnos e alumnas para o traballo en equipo. 
Cada alumno, alumna ten os seus puntos fortes o mestre, mestra ten que coñecelos para así formar grupos heteroxéneos onde cada un achega ao grupo e ao mesmo tempo que aprende do grupo.Neste enlace tedes un conto de recapacita. fundación Mapfre para explicarllo aos alumnos e alumnas


martes, 10 de marzo de 2015

MEDIACIÓN ESCOLAR

Vídeo que explica como levar a cabo unha resolución pacífica dos conflictos coa mediación na escola 
Cando se fala de conflito identificanse os intereses de ambas partes, búscanse solucións e promóvese a Empatía, e a Cooperación. recompilado de Blog Orientación via Silvina Paricio