martes, 24 de mayo de 2016

Consellos par reter a información

o psicólogo alemán Herman Ebbinghaus descubriu que a maior parte das faltas de memoria prodúcense inmediatamente despois dea aprendizaxe.
As regras mnemotécnicas son principios que axudan enormemente ao rexistro, retención, organización e memorización de datos e imáxes. Canto máis persoais, creativas e divertidas poidas facelas, máis efectivas se volverán.

attention.001

compartido por:  theflippedclassroom.es

Mapas Conceptuais : xogos para a aprender o seu uso

Moitas veces faise difícil atopar as palabras de enlace que mellor reflicten  o coñecemento, experiencia ou sentimento  do estudante sobre dous conceptos.
Mediante xogos os estudantes poden aprenden a construir mapas conceptuais, en particular a elaborar proposicións a partir de parellas conceptos. Os xogos presentados neste documento son resultado de varios de traballo con estudantes no proxecto " Conéctate  al Conocimiento en Panamá".

xogo de dados conceptuais
diseñado por Adrián Chang facilitdor do proxecto " Conéctate al Conocimiento", consiste en un par de dados cada un con diferentes conceptos en cada unha das súas caras que ao tirarse resulta en dosu conceptos. O estudante debe elaborar unha proposición partindo deses dous conceptos.
Parking Lot of Concepts for Cmap on Birds

xogo de memoria
xogo creado por Rita Marissa Govani de Lee,del proyecto " Conéctate al Conocimiento",  é o clásico xogo de memoria onde búscase atopar parellas de conceptos que teñan unha relación, volteando cartas ou tarxetas no menor número de intentos.xogo da telaraña conceptual
o xogo foi ideado por Alberto Deras e Dagmar López, facilitadores do proxecto" Conéctate al Conocimiento"neste xogo cada estudante representa un concepto, e con la establécense relacións entre os conceptos creando unha telaraña humana.


enlace ao artigo cmap.ihmc.us
artigos relacionados: apps para crear mapas conceptuais:   educaciontrespuntocero.


O paso de 6º de educación primaria a 1º da E.S.O

Ao cambio propio da etapa educativa de secundaria, onde terá que traballar e organizarse nos novos estudos, hai que engadir cambios madurativos propios da adolescencia que van a afectar na área persoal, corporal, de relación, e de a súa propia imaxe. A necesidade de apoio e comprensión cunhas normas claras e adecuadas, unida a unha boa comunicación co o adolescente, a adolescente facilitaralle a súa relación coa contorna.

Resultado de imaxes para guia paso de primaria a secundaria
enlace á guía 

Índice
1. Introdución
2. Cambio de etapa educativa
3. Traxetoria educativa
4. Momento evolutivo
5. Como favorecer o seu desenvolvemento
 - Relación familia e adolescente
-  Relación das familias co Centro Escolar
-  Como pode participar a familia nesta etapa
-  Como debe estudar
-  Hábitos saudables
-  Como debe falar de drogas cos fillos, fillas
-  A importancia dos aspectos psicolóxicos e sociais nestas idades.
6. O Centro Escolar
7. As novas tecnoloxías da información e comunicación
8. Anexos

elaborada e coordinada por Delegación de bienestar social, Delegación de educación, Delegación de seguridad ciudadana do concello e San Sebastián de los Reyes. www.ssreyes.org

Guía: y llegó la adolescencia

A adolescencia é o momento de transición entre a niñez e a idade adulta, na que a tarefa principal do adolescente é atopar a súa propia identidade e adquirir autonomía.
Esta guía foi realizada tendo en conta as preocupacións e o sentir dos pais, nais adolescentes.
As estratexias que como pais, nais utilizabas antes con eles agora xa non funcionan e é necesario adaptarse ao novo momento evolutivo e ir modificando as normas ríxidas por límites máis flexibles, negociados e acordados. 

Resultado de imagen para y llego la adolescencia 

enlace para descargar a guía
Índice:
1. A adoslescencia
2. Reflexións sobre como educar a os adolescentes
-  É fundamental que o pai e a nai estén dacordo na forma de educar
-  A educación empeza na infancia
-  O que funciona mantense, o que non funciona modifícase
-  O eloxio é un potente combustible para o motor da acción.
-  Non abusemos da psicoloxía inversa
-  Comunicación
-  Desfrutar xuntos
- Límites, autoridade, sancións , castigos ... reflexións sobre " o desagradable" do educar
3. O que sí funciona con os e as adolescentes
4. O que non funciona con os e as adolescentes
5. Decálogo do programa municipal de mediciación familiar
6. Como pode axudar o programa de mediación familiar a fillos e fillas adolescentes?
7. Bibliografíadomingo, 22 de mayo de 2016

estudo sobre o estado da Pedagoxía Inclusiva

Infografía elaborada por Antonio Márquez coas conclusións da segunda parte da investigación sobre o estado da pedagoxía inclusiva: estudo da inclusión según titores e especialistas, docentes non especializados na atención a diversidad.enlace a primeira parte do estudo : inclusión según docentes de PT y AL 
enlace relacionado  de ined 21.com: estudio-sobre-el-estado-actual-de-la-pedagogia-inclusiva-parte-ii/

miércoles, 18 de mayo de 2016

Sexualidad diversa

Recursos e enlaces educativos abertos para falar sobre diversidade sexual, traballo de recopilación con Storify desde o equipo de Tuitorientadores e Tuitorientadoras de guardia, coordinado pola orientadora Natalia Longo, co hashtag en twitter #SexualidadDiversaAtoparas enlaces como esta unidade didáctica: como abordar a orientación homosexual na ensinanza
miércoles, 11 de mayo de 2016

Repetir curso é aconsellable?

Estamos na recta final de curso e por iso recollo esta entrada reflexións sobre o tema complejo e controvertido da repetición 
Alberto del Mazo orientador:
A non promoción non pode converter nun castigo para o alumnado que non se esforza ou polo seu mal comportamento.
A decisión de non promoción debe estar suficientemente motivada, consensuada para que as familias e alumnos, alumnas entendan que é a mellor opción posible.
Non todo pasa por repetir como solución máxica. De feito, moitos alumnos, alumnas terminan facendo "iso mesmo" cando repiten: volven ver os mesmos contidos educativos sen avanzar porque non se ten en conta o seu punto de partida.
os contidos, por moitas veces que se repitan, poden seguir sendo inaccesibles sen apoio edecuado.
O importante é establecer un plan de apoio e traballo personalizado adaptado ás necesidades de cada alumno e valorar en profundidade si é máis factible levalo a cabo repetindo ou sen repetir.

Juan Antonio Planas, presidente da Asociación Aragonesa de psicopedagoxía sinala: 
A repetición é "recomendable" nos casos que os alumnos, alumnas presentan un menor nivel de madurez que o resto de estudantes.
"Si a repetición é volver repetir os mesmos contidos, nas mesmas asignaturas e coa mesma metodoloxía, isto non sempre é efectivo".
No que todo o mundo parece coincidir é na necesidade de ser flexible e evitar desmotivar ao estudante.

Desde a revista digital de la Universidad de Padres Pedro Molino pedagogo, sinala 
que os mestres a favor comentan: repetir pode ser unha axuda para que os alumnos sefagan máis responsables dos seus propios estudos, pode axudarlle a alcanzar maior madurez e mellores destrezas para evitar o fracaso.
os mestres en contra sinalan: adquiren un concepto de si mesmos máis baixo e menos favorable cara á escola; separánse dos seus amigos e do seu grupo natural de idade, os profesores proxectan no alumno repetidor as súas baixas expectativas condicionando os resultados finais; e, aínda no caso que os repetidores melloren os resultados o curso que repiten, estes adoitan baixar dous anos despois.
É mellor un Plan de Apoio personalizado que se desenvolva dentro do curso correpondiente a idade do alumno, sen necesidade de que repita"
Esta forma de actuar é a que centra a aprendizaxe no alumno, alumna previndo as dificultades reforzando a actuacións didácticas do profesorado con medios e medidas desde os primeiros cursos para evitar a repetición. Este é o valor engadido dos sistemas educativos centrados no alumno como o de Finlandia.
Está claro que repetir por repetir non é a solución, debemos reforzar o traballo de colaboración coa familia para elevar as expectativas con respecto aos seus fillos, esto vai favorecer os seus resultados escolares.enlaces as entradas dos autores
orientapas.blogspot.

www.revista.universidaddepadres

www.periodicodelestudiante