lunes, 25 de abril de 2016

Motivación ante o estudo

Motivación ven do verbo latino "movere" significa poñerse en movemento.
A motivación é esa forza que nos estímula a enfrontarnos as tarefas incluídas as menos atractivas. é vital para a recta final de fin de curso.
razóns para o esforzo final:
- Non ter que estudar no verán.
- Non arriscar a ter que repetir un ano e deixar de estar cos meus amigos.
- Demostrarlle ao meu chico ou chica que aparte de ser guapo, simpático teño boa cabeza.
- Darlle unha alegría aos meus pais mereceno
- Ter máis tempo libre no verán
- Ir máis tranquilo ao examenes non soporto enfrontarme a eles, sabendo que non os preparei ben. ¡póñome moi nervioso!
- Esquecerme dos estudos uns meses.
 - Porque me convén, podo e quero.


accede ao artigo completo de Ana T. Jack neste enlace. prensa escuela


  Examen:

 

Orientacións para o Plan de Convivencia

Orientacións para facilitar e acompañar os procesos de elaboración, revisión e actualización dos Plans de Convivencia dos centros no nmarco da normativa vixente.
Índice:
introdución
Proceso de elaboración do plan de convivencia
Anexos
enlace ao documento

edita Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dentro da estratexia galega de convivencia escolar 

jueves, 21 de abril de 2016

Protocolo de Protección de Datos

Publicación na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do documento en pdf , Protocolo de protección de datos.
Nas xornadas de formación de xefes e xefas de departamento aclararon dúbidas deste documento.
Recollo algunhas das aclaracións que fixeron:
- Importancia de trasladar a información de forma segura: correos corporativos que están cifrados.
- Non podemos preguntar aos menores  situacións relativas persoais da súa familia.
- Cada membro da comunidade debe coñecer o que ten que coñecer.
- Un alumno, alumna maior de 14 anos pode expresar a súa idea (ex: co tratamento da súas imaxes) pero se os pai e nai non están de acordo con esa idea, os mestres do centro educativo teñen que facer prevalecer a decisión do pai e nai.
- Os pais separados que teñan a patria potestad aínda que non teña a custodia si teñen dereito a acceder a información do seu fillo, filla.
- Os pais non poden negar información teñen unha obriga legal.
- A famillia si pode acceder ao expediente académico, ao expediente de orientación e ao expediente dun proceso sancionador.
- A familia ten dereito ao acceso aos exames.


Resultado de imaxes para protocolo protección de datos

Índice
1. Presentación
2. Normativa aplicable
3. Datos persoais
3.1 Datos de carácter persoal no ámbito educativo
3.2 Principios da protección de datos
3.3 Dereitos en relación coa protección de datos
4. Xestión dos datos persoais nos centros dependentes da Consellería con competencias en materia de educación
4.1 Cesión de datos
4.2 Consideracións particulares sobre o tratamento de imaxes
4.3 Consideracións particulares sobre os proxenitores non unidos legalmente por vínculo matrimonial ou análogo.
4.4 Xestión dos datos informatizados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
4.5 Datos do persoal docente e non docente dos centros
4.6 Deber de sixilo e confidencialidade
4.7 Consideracións con respecto as ANPAS
5. Xestión dos datos persoais nos centros concertados
6. procedementos de tratamento de datos
7. Anexo : Modelos de documentación

enlace ao documento en pdf

Resultado de imaxes para protocolo protección de datos


martes, 19 de abril de 2016

Manual para irmás, irmans de nenos, nenas con discapacidade

Que le pasa a tu hermano? libro que recolle as experiencias dos irmás e irmáns de nenos, nenas con discapacidade psíquica.
É certo que non todas as relacións entre irmáns son iguais pero, todas elas son unha fonte de aprendizaxe con eles aprendemos : a xogar, a colaborar, a pelexar, ceder, desenvolver a tolerancia e a paciencia, a coñecer o que son os celos, a saber negociar.
E cando os irmáns e as irmás de persoas con discapacidade botan a vista atrás, comparten esta visión positiva.
Pero tamén comentan algunhas cuestións nas que necesitaron axuda na súa infancia: moitos botaron en falta información sobre discapacidade adaptada á súa idade e a súa realidade para entender a situación.
Tamén falan de sentimentos contradictorios cara ao seu irmán, irmá ( celos, orgullo, vergoña) que co tempo foron transformándose, pero que cando eran nenos, nenas afectábanlles moito, custáballes entender as súas propias emocións e sentíanse mal.
Este libro é unha boa ferramenta para dar resposta a esas demandas que irmáns, irmás de nenos, nenas con discapacidade expresan.
Resultado de imaxes para libro: que le pasa a mi hermano?

Índice 
1 Introdución
2. Ola irmán ou irmá
3. A discapacidade
4. Que podes sentir : tristeza, felicidade, orgullo, celos, vergoña, soidade, enfado, preocupación, angustia.
5. Pais, nais algunhas ideas

autores: Ángels ponce e Miguel gallardo. Fundación MRW. 


enlace para a súa descarga :www.mamapsicologainfantil

domingo, 10 de abril de 2016

Guía: como Mellorar a linguaxe oral e escrita

A presente guía está orientada ao reforzo de procesos neurolingúísticos, especialmente na Educación Primaria.
Os obxectivos da presente guía para estimular o cerebro e mellorar a adquisición e o desenvolvemento da linguaxe son:
Obxectivo xeral: entrenar as habilidades neurolingúísticas para favorecer un correcto desenvolvemento da linguaxe.
Obxectivos específicos:
Mellorar o nivel de expresión oral e escrita
Reforzar os niveis tactís e motores.
Mellorar os niveis de audición para discriminar a linguaxe e darlle significado.
Resultado de imaxes para como mejorar el lenguaje oral y escritoDesenvolve un programa de adestramento que estimula as diferentes funcións cerebrais:
Desenvolvemento motriz
Desenvolvemento auditivo
Dominancia hemisférica y lateralidade
Comprensión lectora
Expresión verbal e escrita


accede á guía neste enlace  issuu.com/sandracidProxecto Emocionantea

Para iniciar esta entrada un vídeo da fundación Orange "Academia de especialistas", que tamén comparte o Proxecto Emocionantea.


 Proxecto da mestra Patri carro para desenvolver habilidades de audición e linguaxe cos alumnos, alumnas na aula ordinaria. Deixovos unha das sesións coa que empezou este  andadura.accede a entrada completa: nubecitasdesabidura.blogspot.com

Revista Convives nº 13: Convivencia e Familia

A importancia da colaboración da familia e a escola é fundamental. A ninguén se lle escapa que son dúas institucións imprescindibles para educar ás criaturas e que facelo na mesma dirección multiplica a súa potencialidade, que non poden prescindir unha doutra, e que están obrigadas a entenderse e a colaborar si queremos que os nosos fillos e fillas, que son á vez son os nosos alumnos, alumnas, reciban a mellor educación posible e poñámoslle no camiño de ser boas persoas, boas cidadás e boas profesionais.enlace revista para a descarga

Índice:
Presentación
A voz das familias e a Convivencia
Nélida zaitegi De Miguel
Artigos
Familia e Escola. Dúas miradas complementarias e imprescindibles.
Sandra Martínez Pérez
A visión desde as Familias sobre la Participación e convivencia na comunidades educativa.
Manuel Vera Sibajas y Laura Rivero Machi.
A dinamización das familias en e para a dinamización par a mellora da convivencia.
Teresa Domínguez Pérez.
O Papel dos servizos municipais nas relacións escola, familias e contorna.
Pablo Fernández Díaz.
Experiencias
Dando un paso máis: Dinamización e formación das familias.
FAPAR Aragón. Mesa local Las Norias. El Ejido. Almería.
O diálogo como ferramenta para a convivencia positiva.
CEIP Reina Sofía. IES Amina. Ceuta.
O logro dun clima de convivencia axeitado e a implicación e participación de toda a comunidade.
IES Fernando Quiñones. Chiclana. Cádiz.
Unidades familiares por y para unha convivencia gratificante.
FAPA-Alhambra. Granada.
Entrevista 
a Jesús Salido Navarro y Nuria Buscató Cancho. CEAPA
Libros y recursos
bibliografía

compartido : convives en la escuela