Páginas

Datos personais

Moaña, Pontevedra, Spain
Orientadora en varios centros de Educación Infantil e Primaria.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Técnicas para el Control de Conductas InadaptadasOs pais e nais temos que ensinar aos noso fillos formas de actuar consecuentes e responsables e a relacionarse  respectando aos demais , sabendo esperar o seu turno, recollendo as súas cousas,...  
Con calma e afrontando a situación conflictiva que xenera a súa conduta provocadora, desafiante. 
Podemos empregar distintas técnicas para facer que se modifique a actitude do noso fillo, filla. 
É moi importante ser consecuente e constante para conseguir o cambio.

Dende a Consejería de Educación do Goberno de Canarias nos explican algunhas técnicas como:


  1. Eloxiar ( qué eloxiar, Cómo ..)
  2. Ignorar ( cómo facelo ...)
  3. Técnica do  disco Raiado antes as preguntas insistentes  ¿por qué non podo facer ...?
  4. Dar recompensas polas condutas desexables, fai co neno, nena se sinta ben.
  5. O Uso de Gráficos resulta efectivo para algunhas condutas ex. cepillarse os dentes.                         preme na imaxe para acceder ao documento 
                                


GUIA BUENOS TRATOS COEDUCACIÓN

Dirixido a familia, profesores para alumnos de Educación  Infantil, Educación Primaria.
O seu obxectivo é  concienciar sobre aspectos da coeducación.

Os aspectos que traballa son Autoestima, Coeducación, Resolución de conflitos.

O programa para a Educación Infantil consta de guía para o mestre e libro de fichas para os alumnos. como obxectivo o desenvolvemento persoal e emocional axustado.
O programa de Educación Primaria consta de guía para o profesorado, caderno de actividades para o alumno e caderno para a familia  en dous tramos de idade de 6-8 anos e outra guía para o mestre, caderno de actividades para alumnos, caderno de actividades para pais e nais de 8-12 anos.
Programa Buenos Tratos

preme na imaxe para acceder ao programa
Autores : Ana Rosa Alba Angulo, Sonsoles, Guerras Martín, Zahida Rodríguez González
Edita : Gobierno de La Rioja, Colección Servicios Sociles. Serie Didáctica nº 7.

A Convivencia nos Centros Educativos


Os conflitos xurden de maneira natural na sociedade que vivimos, tamén na escola é son unha oportunidade de crecemento e maduración persoal.
a resolución de conflitos ensinase. A convivencia na escola non só se limita a cumprimento de normas, polo contrario as relacións interpersoais sertiva, positivas e gratificantes son as que toman conciencia da interdependencia cos outros membros da comunidade e asumen responsabilidades e retos  das súas accións, para conseguires unha convivencia sana e gratificante.

Neste traballo de M. Carme Boqué Torremorell 
Jornadas Psicopedagogos, Alicante, 2006 


Trata estes apartados :

I. A perspectiva proactiva convirte a resolución de conflicto actual en prevención dun conflicto futuro.

II Formar para a convivencia

III Previr condutas problemáticas

IV Intervir fronte aos conflitos : 
-  Comprensión 
-  Empatía
-  Prevención
-  Escoita activa
-  Estilos de xestión  de conflitos
-  Identificación de intereses
-  Cooperación
-  Creatividade 
-  Participación activa
-  Criterios de realidade
-  Reparación e reconciliación
-  Cultura de paz
DISLEXIA ATENCIÓN NA AULA DENDE UN MARCO POSITIVO
Cando un alumno/a ten dificultades lecto-escritoras, estas van a afectarlle a todas as materias que precias destas habilidades. 
Os noso alumnos van atoparse con maior dificultade para facer exercicios,actividades comprender información, cando non  sexa capa aparecerá a frustración
estas difcultades na lectura que aparecen nas areas realcionadas coa linguaxe acarrea tamén alteracións emocionais.
Unha vez diagnosticada a Dislexia na lectura, débese programar unha intervención que non só debe ter en conta as dificultades senón tamén as súas potencialidades para apoiarse nelas, o alumno así mellorará a súa autoestima e a súa automotivación


martes, 16 de diciembre de 2014

Guía de Dislexia para Educadores
A Dislexia é un trastorno, que afecta a funcionalidade da conduta lectora que impide aos alumno/as ter unha boa comprensión do que está a ler, e polo tanto lle afecta as súa adaptación escolar.
por iso é necesario facer unhas adaptacións metodolóxicas que faciliten o acceso e comprensión da información con que se traballa na aula.

                                               preme na imaxe para acceder á guía

Definición de Dislexia, síntomas xerais, Detección por etapas de evolución, Avaliación, Aspectos xerais e emocionais, O papel dos pais,nais son os aspectos tratados nesta guía.


lunes, 15 de diciembre de 2014

Guia sobre Dislexia

Asociación Andaluza de Dislexia, ASANDIS


Os capítulos da guía tratan sobre:

Qué é a Dislexia : causas, consecuencias, tipos de dislexia, patoloxías asociadas.

Cómo identificar 

Cómo diagnósticar

Actuación na aula

por tramos de idade: O-3 anos, 3-5 anos, 5-9anos ; 9-12 anos.

Actuacións a hora de avaliar.

Especial mención aos idiomas extranxeiros.

Pautas para a familia

Pautas para o alumno/a.outros materiais sobre o traballo coa Dislexia

                                                 
lunes, 1 de diciembre de 2014

EVALUANDO NEEE


Cando se avalía alumnxs con ACI significativas, o profersor dúbida 
¿ Qué criterios de avaliación son ?,  ¿ Cómo ten que adapatalos, simplicalos, reducilos ou eliminalos? ¿ En qué medida pode simplificar os items que van ser avaliados ? ¿Quén ten que avaliar a un alumno con apoio educativo?.

Na Entrada de Antonio Márquez Ordoñez  nos aclara como facelo, Art. 14.3 do Real Decreto 126/2014, referido ao alumnado con NEAE, establece ca avaliación continua e a promoción deste alumnado tomarán como referente os criterios fixados nas súas adaptacións

Isto é así porque os criterios de avaliación que se lle aplican a este 
alumnado elabóranse así:

  1. Tómase como referente o mesmo criterio que se establece para o grupo clase do acnee.
  2. Este criterio  adaptase en función das “capacidades” co alumno posua.
  3. Este criterio adaptase en función do nivel de competencia curricular do alumno.
  4. Se o criterio alónxase moito das súas posibilidades eliminase ou substitúese por criterios de niveis ou etapas anteriores.                                 accede a entrada pinchando na imaxe.